چگونه کیف را بسته بندی می کنید؟

2021-06-27

25 قطعه یا 50 قطعه در هر بسته نرم افزاری ، 1000 قطعه در هر کارتن ، داخلی با یک کیسه پلاستیکی برای آسیب رساندن به آن.
  • QR