آیا نمونه ارائه می دهید؟ رایگان یا شارژ؟

2021-06-27

اگر به نمونه خالی یا نمونه سهام ما نیاز دارید ، رایگان است ، فقط باید هزینه اکسپرس را بپردازید یا حساب خود را برای جمع آوری بار به ما ارائه دهید. اگر نمونه با طراحی سفارشی ، ما به هزینه نمونه نیاز داریم.
  • QR